Збирка за архитектуру и урбанизам

Збирка за архитектуру и урбанизам је основана 1959. са циљем да се у њој прикупља и чува грађа која сведочи о градитељском и урбанистичком развоју Београда. Архитектонски и урбанистички планови града, пројекти грађевинских објеката, као и многобројна архивска документа, цртежи, рукописи, фотографије и разгледнице са мотивима Београда прикупљани су откупима и поклонима од државних установа или приватних лица.

КАО ЗАСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ ИЗДВАЈАЈУ СЕ ЗНАЧАЈНИ ФОНДОВИ И ЗБИРКЕ

 • Фонд архиве Грађевинског одбора у оквиру којег се чувају планови и архивска документација о подизању објеката у периоду од 1898. до 1914. године.
  Збирка карата и планова Београда од 1865. до 1950, међу којима се посебно истичу катастарски планови настали у периоду од 1930. до 1932, као и Генерални урбанистички план Београда из 1923. године.
  Фондови архитеката: Константина Јовановића, Николе Несторовића, Данила и Владислава Владисављевића, Душана Миросављевића и Светомира Лазића.
  Збирка београдских разгледница, штампаних од 1899. до осамдесетих година 20. века.
  Фотографије Београда 19. века, међу којима се налазе фотографије Анастаса Јовановића, И. В. Громана и Милана Јовановића.
  Фонд Јеремије Станојевића, са преко 2.000 фотографија Београда из периода од 1929. до 1932. године.
  Фонд фотографија порушених приватних кућа у Београду из архиве Грађевинског одсека, из периода од 1935. до 1941. године.
  Фотографије Београда из периода изградње после Другог светског рата, међу којима се налазе фотографије: Бранибора Дебељковића, Милоша Павловића, Бранка Турина и Раце Булатовића.
  Легат Милана Злоковића: Архитекта Милан Злоковић (1898–1965) је родоначелник модерног правца у српској архитектури и један од најзначајнијих српских архитеката 20. века. Заоставштина овог архитекте, која садржи оригиналне пројекте и документацију за подигнуте зграде, конкурсне радове, објављене научне радове и рукописе, белешке, фотографије, личне предмете и документа, чувала се од Злоковићеве смрти у његовој породичној кући. Легат Милана Злоковића је формиран потписивањем Уговора о поклону у новембру 2018. године, између Фондације Милан Злоковић и Музеја града Београда, када је и прва група материјала уступљена Музеју.
Прегледајте предмете из категорије: Збирка за архитектуру и урбанизам.
На нашем дигиталном депоу можете погледати и предмете из других музеја и збирки
Музеја града Београда.
контакт
Ангелина Банковић
Збирка за архитектуру и урбанизам
  011 263 08 25
  Mobile: 060 500 51 63
  Fax: 011 328 35 04
Новости из Музеја града Београда
у вашем сандучету.
ПОТВРДИ