публикације
ЕТНОЛОГИЈА
Аутор: Магдалена Ивковић
148 страна
формат: 24х28 цм
повез: мек
Београд 2015.
500.00 дин
KUPI
Свадба у вароши Младеновац: Свадбени обичаји у младеновачком крају од краја XIX до почетка XXI века
Опис

Свадбени обичаји у младеновачком крају представљени су у раздобљу од краја XIX до почетка XXI века, у време када настају најдубље социјалне и економске промене, које су радикално утицале на преображај традиционалне културе села.

Многи елементи свадбених обичаја који су заступљени у младеновачком крају познати су на ширем културном простору. То се нарочито огледа у обредима преласка невесте из једне породице у другу, као и у обредима увођења невесте у домаћи култ младожењиног дома.

Циклус свадбених обичаја сагледан је на основу два модела: традиционалног који обухвата време до средине XX века, и савременог од шездесетих година XX века до данас (почетак XXI века).

Традиционална свадба је дуго опстајала нарочито у сеоској средини. Структура свадбеног ритуала имала је више варијанти, али оно што се сматрало идентитетом и наслеђем морало је да се спроведе према прописаном реду, јер се дубоко веровало да је понашање свих у ритуалу имало утицаја првенствено на живот младенаца.

Остале публикације
Новости из Музеја града Београда
у вашем сандучету.
ПОТВРДИ