публикације
ИСТОРИЈА
Аутор: Татјана Корићанац
резиме: енглески; број страна: 192
формат:
повез: полутврд
Београд 2006.
Дворска библиотека деспота Стефана Лазаревића
Опис

Ова књижевна студија подељена је у две тематске целине. У првој су дати општи појмови о настанку и природи српских средњовековних рукописа, као и о поетици тадашњих књижевних жанрова. Други део, у каталошком облику, обухвата попис рукописа који су можда били у саставу Деспотове дворске библиотеке у Београду. Некадашња богата дворска књижница деспота Стефана Лазаревића (1377–1427) данас је сведена на десетак рукописа, од којих је већина у поседу великих руских библиотека, збирки и архива. Та мала сачувана рукописна колекција, у којој четири примерка имају недвосмислен запис о припадности деспотовој библиотеци, мисаоно, духовно и стилски се укључује у шири круг ресавских рукописа, насталих за време живота Стефана Лазаревића.

Остале публикације
Новости из Музеја града Београда
у вашем сандучету.
ПОТВРДИ