годишњак
града београда
Гласило Скупштине града Београда које је поверено Музеју града Београда да га уређује и издаје. Први број Годишњака изашао је 1954. године. До сада је изашло 65 бројeва, у којима је објављено преко 800 радова више од 500 аутора свих профила. Тематски обрађује све видове људске делатности од најстаријих времена до данас.
Редакција Годишњака града Београда:
Ана Столић, Весна Бикић, Татјана Корићанац, Жанета Ђукић Перишић, Александар Кадијевић, Александар Фотић, Предраг Марковић и Милош Спасић

Уредник: др Милош Спасић
Контакт: milos.spasic@mgb.org.rs
ПРИЈАВЉИВАЊЕ РАДОВА ЗА НОВИ БРОЈ ГОДИШЊАКА
Обавештавамо Вас да је пријем текстова за нову свеску Годишњака(LXIV) окончан током 2019. године и позивамо Вас на наставак сарадње у склопу предстојећег рада на припреми наредне свеске Годишњака (LXVII).

Радови се предају лично уредништву, у управној згради Музеја града Београда, улица Змај Јовина 1.

Преузмите упутство за предају радова.

Сва питања у вези са Годишњаком можете послати на имејл: milos.spasic@mgb.org.rs.
ДИГИТАЛНИ ГОДИШЊАЦИ
Новости из Музеја града Београда
у вашем сандучету.
ПОТВРДИ