Тематска изложба „Музичко пријатељство – Даворин Јенко и Стеван Стојановић Мокрањац“ у Љубљани

Музеј града Београда ће приредити тематску изложбу „Музичко пријатељство – Даворин Јенко и Стеван Стојановић Мокрањац“, која ће бити одржана у Љубљани (Словенија), у простору Парохијског дома Српске Православне Цркве, у периоду од 1. до 10. јуна 2022. године.

Свечано отварање изложбе је 1. јуна, с почетком у 18 часова.

МУЗИЧКО ПРИЈАТЕЉСТВО

НОСИОЦИ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ 19. ВЕКА У СРБИЈИ

Даворин Јенко и Стеван Стојановић Мокрањац

 

Композитори Даворин Јенко (1835–1914) и Стеван Стојановић Мокрањац (1856–1914) су међу најзначајнијим личностима, које су заслужне за развој српске музичке културе, и уметности уопште, у другој половини 19. века. Захваљујући Јенковом раду, у Београду је обогаћен позоришни живот, тиме што је у репертоар Народног позоришта  уврштен и низ комада с певањем, чији је музички аутор био управо Јенко. Овај специфичан музичко сценски жанр, допринео је даљем развоју примењене музике, а Јенко је опет својим деловањем утицао на млађу генерацију српских композитора да управо пишу музику за позориште. Мало малђи савременик Јенка – Мокрањац у исто време је био композиторски активан, али на другом пољу. Мокрањац се залагао за очување српске народне традиције, која му је уједно била и главна инспирација за његово стваралаштво и тиме је постао утемељивач националног стила у Србији. Њихове професионалне каријере су се преплитале, као и животне околности. Ова изложба представља мали увид у њихов рад и дуго пријатељство које су неговали.

  • Аутор изложбе  – Маријана Дујовић
  • Аутори поставке  –  Јелена Медаковић и Филип Шолн
  • Сарадник на пројекту – Иван Милошевић
  • Дигитални садржај – Ocolo Digital

GLASBENO PRIJATELJSTVO

NOSILCA GLASBENE KULTURE DRUGE POLOVICE 19. STOLETJA V SRBIJI

Davorin Jenko in Stevan Stojanović Mokranjac

Skladatelja Davorin Jenko (1835–1914) in Stevan Stojanović Mokranjac (1856–1914) sodita med najpomembnejše osebnosti, ki so zaslužne za razvoj srbske glasbene kulture, in umetnosti na splošno, v drugi polovici 19. stoletja. S tem ko se je v repertoar Narodnega gledališča1 uvrstil niz predstav s petjem, katerih avtor je bil Jenko, se je gledališko življenju v Beogradu popestrilo zahvaljujoč prav Jenkovemu delu. Ta specifična glasbeno-scenska zvrst je prispevala k nadaljnjemu razvoju uporabne glasbe, Jenko pa je vplival na mlajšo generacijo srbskih skladateljev oziroma jo je spodbudil, da so pisali glasbo za gledališče. Nekoliko mlajši Jenkov sodobnik Mokranjac je bil skladateljsko aktiven v istem obdobju, a na drugem področju. Mokranjac se je zavzemal za ohranjanje srbskega ljudskega izročila, ki je bilo obenem tudi glavni navdih pri njegovem delu, in tako je postal utemeljitelj narodnega sloga v Srbiji. Njuni poklicni karieri sta se prepletali, prav tako življenjske okoliščine. Ta razstava predstavlja majhen vpogled v njuno delo in dolgoletno prijateljstvo, ki sta ga gojila.

  • Avtor razstave – Marijana Dujović
  • Avtorji postavitve – Jelena Medaković i Filip Šoln
  • Sodelavec na projektu – Ivan Milošević
  • Digitalne vsebine - Ocolo Digital
Новости из Музеја града Београда
у вашем сандучету.
ПОТВРДИ