Трибине 2018.

  • Предавач Вук Даутовић, истраживач сарадник Одељења за историју уметности Филозофског факултета у Београду
  • Location Конак кнегиње Љубице, Кнеза Симе Марковића 8
  • Date Понедељак, 04. јун 2018, у 18 часова
×There is no translation available.Малобројни су и слабо проучени комади дворског намештаја наменски израђивани за двор Обреновића у Београду. У манастиру Раковица чувају се столице тапациране пресованом кожом из времена кнеза Михаила и салон из париске радионице Виктора Емона поручен за краља Александра Обреновића. Поменути намештај непознат широј и научној јавности пружа конкретан увид у изглед и квалитет београдског дворског ентеријера. Компарацијом сачуваних комада мобилијара са намештајем у другим збиркама попут оних из манастира Враћевшнице и Крушедола, те поређењем са пописима и пажљивим сагледавањем рецентних фотографских представа унутрашњости двора добија се обиље нових података о процесу визуелне артикулације ентеријера београдског…