Заглавље орачког барјака

  • Dating: 1773.
  • Material: gold, sheet metal
  • Technique: oil on canvas
  • Dimensions: висина 40, ширина 46 cm
  • ID Number: ЗИ 3871
  • Property: Belgrade City Museum
  • On Display: No
There is no translation available.

© Услови коришћења

Заглавље орачког барјака обострано је осликано сценама земљорадничких послова: с једне стране је приказано копање, са друге орање. Пратећи текст је исти на обема странама: "Ову хорукву (барјак) израдила је општина руфета (еснафа) орачког и приложила га у храм св. оца Николаја у вароши Земун, 1773. године".

Очигледно је да је у Земуну, поред занатлијских и трговачких цехова, постојало и удружење земљорадника (орача). Ово је утолико интересантније уколико се зна да су тзв. слободни војни комунитети оснивани као занатске и трговачке оазе, где су граничари размењивали и продавали своје пољопривредне производе. Црква св. Оца Николаја у Земуну, којој је барјак био намењен, представља најстарији црквени објекат на територији Земуна, шире и Београда, настао између 1725-1731, на месту много старијег православног храма. У цркви се и данас налазе еснафски барјаци, додуше другачијег типа: рађени на тканини и осликани представама светаца, еснафских патрона, ношени су на литијама и о славама. Поред прилагања чисто еснафских симбола и знамења у храмове, богати земунски трговци и занатлије поклањали су црквене предмете, књиге и иконе. И данас се у старом земунском храму налази сребрни дискос, поклон рибарског еснафа 1732, што указује на врло рани настанак струковног удружења земунских рибара, далеко пре доношења еснафске Привилегије.

Contact

Ljiljana Aćimović
Senior Curator
1 Zmaj Jovina St.
+381 11 263 08 25
Mobile: +381 60 500 51 81
Fax: +381 11 3283 504
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vCard