Катастарски план царско-краљевског слободног комунитета

  • Dating: крај XVIII века
  • Material: paper
  • Technique: watercolour, Indian ink
  • Dimensions: висина 42, ширина 62 cm
  • ID Number: ЗИ 1675
  • Property: Belgrade City Museum
  • On Display: No
There is no translation available.

© Услови коришћења

Аутори плана су Теодор фон Вертенпрајс, обрст. лајтнант огулинске регименте и Венцл фон Волгемут, заставник банатске регименте. План је настао у време првог систематског премера хабзбуршких земаља крајем XVIII века, и представља први модеран геодетски снимак Земуна. Као саставни део катастарске документације која се чува у Бечком ратном архиву, он је, мада не у свим детаљима, копија аутентичног снимка. Рађен је инструменталном методом и веома је прецизан: са детаљно уцртаним јавним и приватним објектима (1050), назначеним земљишним и кућним власницима (800) и уцртаним, нумерисаним земљишним честицама. Економска карта Земуна из 1780. спада у прворазредне историјске изворе и споменике, јер поред упознавања са стањем саобраћајне мреже, путева, изграђености и карактера урбане ситуације, омогућава изучавање економских, етничких и историјских прилика у Земуну XVIII века.

Contact

Ljiljana Aćimović
Senior Curator
1 Zmaj Jovina St.
+381 11 263 08 25
Mobile: +381 60 500 51 81
Fax: +381 11 3283 504
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vCard