Војно-географски институт

  • Dating: 1924.
  • Material: photo paper
  • Technique: photography
  • Dimensions: висина 30.5, ширина 40 cm
  • ID Number: Ур - 6818
  • Property: Belgrade City Museum
  • On Display: No
There is no translation available.

© Услови коришћења

Изградња монументалне зграде Војно-географског института на Горњем граду Београдске тврђаве. Данас се у овом објекту налази Војни музеј.

Contact

Darko Ćirić
Senior Curator
1 Zmaj Jovina St.
+381 11 263 08 25
Mobile: +381 60 500 51 26
Fax: +381 11 328 35 04
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vCard