Заставе

  • Era/Century: 20th
  • Author: Aleksandar Cvetković
  • Dating: 1989.
  • Material: canvas
  • Technique: oil on canvas
  • Dimensions: висина 195, ширина 114 cm
  • ID Number: У 1660
  • Property: Belgrade City Museum
  • On Display: No
There is no translation available.

© Услови коришћења

Александар Цветковић (1947) је један од најплоднијих и најинвентивнијих београдских сликара осме и девете деценије. Његова неисцрпна радозналост и стваралачка енергија чине га сведоком и учесником свих значајних догађаја. Поводом јубилеја Косовске битке Цветковић даје допринос на свој особени сликарски начин. Одбацујући све наративне елементе, он тему Косовског боја преводи на језик ликовних симбола. То је језик у коме асоцијације замењују нарације. Заставе, копља и крстове уметник урања у измаглицу, патину и наслагу времена. Асоцијативни елементи су нити којима уметник одржава везу са темом.

Contact

Predrag Đidić
Fine Arts and Music after 1950
1 Zmaj Jovina St., Belgrade
+381 11 263 08 25
Mobile: 060 500 51 30
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vCard