Аутопортрет

  • Era/Century: 20th
  • Author: Igor Vasiljev
  • Dating: 1951.
  • Material: canvas
  • Technique: oil on canvas
  • Dimensions: висина 53, ширина 40 cm
  • ID Number: У 1833
  • Property: Belgrade City Museum
  • On Display: No
There is no translation available.

© Услови коришћења

Изванредан аутопортрет Игора Васиљева (1923-1954) је мали аутобиографски дневник. По снази доживљаја, оштром зацртавању карактера, немирној и живој експресији душевног стања, као и цртачкој сигурности, колористичкој чистоћи и звучности, спада у најзначајнија дела његовог стваралаштва. Аутопортрет чврстог цртежа, концентрисаног и продорног погледа са изразом мисаоне усредсређености, показује сликара велике смелости и обдарености. Немирног и трагалачког темперамента, он не губи ништа од своје оригиналности ни онда када следи Ван Гога, улазећи у широки дијапазон експресионистичких истраживања. Прерана и неразјашњена смрт Игора Васиљева луцидно је наслућена у Аутопортрету, којим је уметник открио велику осетљивост своје природе, немире, страхове, слутње.

Contact

Predrag Đidić
Fine Arts and Music after 1950
1 Zmaj Jovina St., Belgrade
+381 11 263 08 25
Mobile: 060 500 51 30
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vCard