||||| ||||| |||||

Скице за Државну хипотекарну банку у Сарајеву

  • Era/Century: 20th
  • Dating: 1940.
  • Material: ozolide paper
  • Technique: printing
  • Dimensions: ширина 40 х висина 33 цм и ширина 80 х висина 39 цм
  • ID Number: ЛМЗ_37 и ЛМЗ_43
There is no translation available.

Слика 1 - основа другог спрата Државне хипотекарне банке у Сарајеву, рађена у размери 1:200.

Слика 2 - главна фасада објекта, рађена у размери 1:200, са напоменом "I варијанта".

© Услови коришћења

Contact

Angelina Banković
Urban Planning and Architecture
1 Zmaj Jovina Street, Belgrade
+381 11 263 08 25
Mobile: 060 500 51 63
Fax: +381 11 328 35 04
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vCard