Генерални план за Град Београд

  • Dating: 1923.
  • Material: paper
  • Technique: printing
  • Dimensions: дужина 130, ширина 180 cm
  • ID Number: УР 16672
  • Property: Belgrade City Museum
  • On Display: No
There is no translation available.

© Услови коришћења

Генерални план Београда из 1923. је први Генерални урбанистички плана (ГУП) Београда. Године 1919. формирана је Стручна комисија којом је руководио арх. Драгутин Ђорђевић, а чији је задатак био прикупљање података, писање програма и организација међународног конкурса за израду ГУП-а Београда. Конкурс је реализован 1922. године и жири је закључио да ниједан понуђени рад не решава све проблеме који су идентификовани у оквиру програма, па прва награда није ни додељена. Исте године формирана је нова Стручна комисија чији је задатак био да, користећи најбоља решења радова приспелих на конкурс, направи ГУП Београда. Активностима на изради плана руководио је арх. Ђорђе Павлович Коваљевски. План је завршен у јулу 1923, исте године усвојен од стране београдске Општине, а јула 1924. и у Министарству грађевина. На плану су, с леве стране, дате легенде којима су означене градске зоне према планираној густини насељености, као и радничка насеља и простори намењени индустрији, парковима, железници и друго. Изнад легенди налази се попис планираних и постојећих јавних грађевина са назначеним положајем на плану. ГУП из 1923. године представља важан документ за познавање историје развоја Београда, али и сведочанство о једном граду који никада није изграђен.

Contact

Angelina Banković
Urban Planning and Architecture
1 Zmaj Jovina Street, Belgrade
+381 11 263 08 25
Mobile: 060 500 51 63
Fax: +381 11 328 35 04
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vCard