Остава новца и накита

  • Era/Century: 17th
  • Site: Ritopek
  • Dating: 1690.
  • Material: silver, terracotta
  • Technique: casting, forging, potter's wheel
  • Dimensions: висина 12,5
  • ID Number: ТАЗ 421–428, 432–433, 447
  • Property: Belgrade City Museum
  • On Display: The Residence of Princess Ljubica
There is no translation available.

© Услови коришћења

Оставу похрањену у лонцу чини преко две хиљаде комада сребрног новца из разних европских ковница, највише мађарских, тежине око 1,5 кг, као и српски невестински накит – почелица са трепетљикама, четири игле за косу, прстен са срцоликом главом и четири гранулирана дугмета. Остава је закопана у аустријско-турском ратовању крајем XVII века. Лонац је највероватније израђен у грнчарској радионици у Земуну, а сребрни накит је рад београдских златара XVII века.

Најраније ковање новца у остави је из 1511. године, а најмлађе из 1678. године.

Contact

Nika Strugar
The Migration Period and Middle Ages
1 Zmaj Jovina Street, 11000 Belgrade
+381 11 263 08 25
Mobile: 060 500 51 16
Fax: +381 11 328 35 04
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vCard