Део надвратника цркве

  • Era/Century: Middle Ages
  • Site: Belgrade Fortress
  • Dating: око 1400.
  • Material: stone
  • Technique: stone-cutting
  • Dimensions: висина 47, ширина 83, висина 24 cm
  • ID Number: AС 1023
  • Property: Belgrade City Museum
  • On Display: No
There is no translation available.

© Услови коришћења

На сачуваном фрагменту надвратника је преостао део ктиторског натписа у три реда. Писан српском екавицом, ћирилицом. Уз обичне лигатуре, у натпису је присутан и редак начин скраћивања и повезивања којим су постигнута посебна монограмска решења. Слова су обликована длетом, са декоративношћу особеном за перо и папир, а не за клесање у тврдом материјалу. Укупна ликовност натписа се изузетношћу лигатура и монограма изједначава са лепотом уметничког дела највише категорије. 

На почетку, у висини два горња реда текста, уклесан је крст са Голготе, а за њим: "В Христа Бога благоверни деспот Стеф... Београдске обнових место сие и призидах певнице и... придржеш..."

Contact

Nika Strugar
The Migration Period and Middle Ages
1 Zmaj Jovina Street, 11000 Belgrade
+381 11 263 08 25
Mobile: 060 500 51 16
Fax: +381 11 328 35 04
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vCard