Јавнa набавкa услуга: услуге израдe техничке документације за санацију клизишта, одрона и обезбеђење културних слојева од високе воде Дунава Археолошког налазишта „бело брдо“ у Винчи

There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 03/20
ДОКУМЕНТИ: позив за подношење понуда, конкурсна документција, измне и допуне техничке документације, продужење рока за подношење понуда, одлука о додели уговора

Last modified on Friday, 10 July 2020

Архива јавник набавки

Contact

Administration Building
Zmaj Jovina 1, Belgrade
011 263 58 86
Fax: 011 3283 504
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.