JАВНA НАБАВКA ДОБАРА – Софтферске лиценце – ЈНМВ БР. 02/19

There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 02/2019
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда, Одлука о додели уговора, Обавештење о закљученом уговору

Last modified on Saturday, 22 February 2020

Архива јавник набавки

Contact

Administration Building
Zmaj Jovina 1, Belgrade
011 263 58 86
Fax: 011 3283 504
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.