Набавка добра - рачунар са пратећом опремом, Ј.Н. Бр. 06/19

There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 06/2019
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда, Одлука о додели уговора, Обавештенје о закљученом уговору

Last modified on Tuesday, 17 December 2019

Архива јавник набавки

Contact

Administration Building
Zmaj Jovina 1, Belgrade
011 263 58 86
Fax: 011 3283 504
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.