Calls for Tenders

There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 04/2019 - отворени поступак
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда

Last modified on Wednesday, 09 October 2019
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 03/2019
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда, Одлука о додели уговора, Обавештење о закљученом уговору

Last modified on Tuesday, 06 August 2019
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 02/2019 - отворени поступак
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда, Одлука о додели уговора, Обавештење о закљученом уговору

Last modified on Friday, 12 July 2019
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 01/2019 - отворени поступак
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда, Одлука о додели уговора

Last modified on Thursday, 25 April 2019
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЈНМВ 5/18
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда, Одлука о додели уговора

Last modified on Tuesday, 04 December 2018
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЈНМВ 4/18
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда, Одлука о додели уговора

Last modified on Thursday, 08 November 2018
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЈНМВ 4/18
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда

Last modified on Wednesday, 10 October 2018
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ВЈН: 03/18
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда

Last modified on Tuesday, 09 October 2018
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 2/2018
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда, Oдлука о додели уговора, Oбавештење о закљученом уговору

Last modified on Monday, 14 May 2018
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 1/2018
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда

Last modified on Tuesday, 20 March 2018
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 1/2018
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда, Oдлука о додели уговора

Last modified on Wednesday, 28 March 2018
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 3/2017
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда, Одлука о додели уговора

Last modified on Tuesday, 26 September 2017
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 2/2017
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда, Одлука о додели уговора

Last modified on Tuesday, 18 July 2017
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 2/2017
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда, Одговор понуђачу, Одлука о обустави поступка

Last modified on Tuesday, 13 June 2017
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 1/2017
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда, Измена конкурсне документације, Одговор Комисије на захтев за додатним појашњењима, Oдлука о додели уговора, Обавештење о закљученом уговору

Last modified on Friday, 12 May 2017
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 6/2016
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда, Продужење рока за пријаву, Измена конкурсне документације

There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 1a/2016
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Измена конкурсне документације, Обавештење о продужењу рока, Одговор

There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 8/2016
ДОКУМЕНТИ: Позив за подношење понуда, Конкурсна документција, Одлука о додели уговора, Обавештење о додели уговора

There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 7/2016
ДОКУМЕНТИ: Позив за подношење понуда, Конкурсна документција, Одговори

There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 9/2016
ДОКУМЕНТИ: Позив за подношење понуда, Конкурсна документција, Додатне информације, Обавештење о закљученом уговору

There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 10/2016
ДОКУМЕНТИ: Позив за подношење понуда, Конкурсна документција

There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 04/2016
ПРИЛОГ: Позив за подношење понуда, Конкурсна документација, Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава, Измене и допуне конкурсне документације, Одлука о додели уговора, Обавештење о додели уговора

There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 04/2016
ДОКУМЕНТИ: Позив за подношење понуда, Конкурсна документција, Одлука о о обустави поступка

There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 03/2016
ДОКУМЕНТИ: Позив за подношење понуда, Конкурсна документција, Одлука о додели уговора, Обавештење о закљученом уговору

There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 02/2016
ДОКУМЕНТИ: Позив за подношење понуда, Конкурсна документција, Одговор на питање понуђача, Обавештење о закљученом уговору

There is no translation available.


БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 01/2016
ДОКУМЕНТИ: Позив за подношење понуда, Конкурсна документација, Одговор на питање понуђача, Одлука о додели уговора

Last modified on Tuesday, 08 November 2016
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 1/16
ДОКУМЕНТИ: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Last modified on Tuesday, 08 November 2016
There is no translation available.

НАЗИВ: ЈНМВ - Текуће одржавање музеја у саставу Музеја града Београда
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 6/15
ДОКУМЕНТИ: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Last modified on Thursday, 19 November 2015
Page 1 of 2

Архива јавник набавки

Contact

Administration Building
Zmaj Jovina 1, Belgrade
011 263 58 86
Fax: 011 3283 504
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.