Предавање: Уметничко и документарно у делу Анастаса Јовановића

Предавач: Чедомир Васић, професор емеритус, Универзитет уметности у Београду
Конак кнегиње Љубице, Кнеза Симе Марковића 8
Среда, 31. јануар 2018, у 17 часова, улаз слободан

Знаменити ликовни опус Анастаса Јовановића, настао средином 19. века и остварен помоћу тада актуелних визуелних средстава, на најбољи начин сведочи о времену, људима, њиховим идејама и хтењима. Најзначајнији део тог опуса чине литографије и фотографије које су својом ликовном обрадом и документарним својствима одговарале потребама наручилаца, али и важним циљевима у успостављању идентитета српске државе, промовисању националног ослобођења и јединства јужних Словена.

Двоструки карактер Анастасових радова појављује се у уметности као обележје епохе романтизма и преласка у реализам, а у ширем културном контексту као сведочанство о сврсисходној употреби медија којим сликовне представе доспевају до најширег круга заинтересованих прималаца. Епохална свест која краси Анастасово деловање на ингениозан начин спаја уметничко и документарно, две особине реалистичких и објективних сликовних призора и омогућује нама, данас, вишеслојно разумевање времена и кретања у коме су они настали као и потоња коришћења визуелних медија уопште.

Остаци прошлости оличени у појединим артефактима и свакодневним предметима постају градивни материјал за нове естетске или уметничке творевине.

Архива вести и најава