|||||| |||||| ||||||

Star Harps - До краја света

У сарадњи са 15-им интернационалним фестивалом харфе одржан је концерт под називом "До краја света".