Мале тајне иконописања

Шта је икона? Какво значење има? Како се слика икона?

Полазиште за радионицу је Збирка икона Секулић, у којој се у аутентичном ентеријеру налази највећа колекција икона коју је у Србији могуће видети на једном месту. Збирка се састоји од 165 икона насталих у периоду од XV до XX века на простору Србије, Македоније, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Хрватске, Италије, Грчке и Русије.

Ток радионице:

На почетку радионице, после кратког упознавања учесника са Збирком икона Секулић, следи презентација историјата иконописања. Посебна пажња биће посвећена анализи најчешћих тема и ликова који се сликају на иконама и начинима на које се представљају.

Учесници се потом упознају са техникама и материјалима који се користе при иконописању, а затим се објашњава техника сликања акрилним бојама на картону, која ће бити примењена током радионице.

Затим учесници, на основу претходно припремљених репродукција у боји, бирају коју ће икону сликати. Одабране иконе су једноставне тематике, с једном или две фигуре. Сваки учесник добија своју репродукцију и припремљену подлогу, црта своју икону, а затим је и боји.

Сви учесници своје радове могу да задрже након завршетка радионице.